IMG_6623
کارگاه تخصصی ارزیابی وقوع سیلاب در سال‌های اخیر
IMG_2763
کارگاه تخصصی مشارکت خصوصی و عمومی در طرح‌های توسعه منابع آب
IMG_2981
کارگاه تخصصی آسیب‌شناسی فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سدها در کشور
23102019105648
ICOLD 2005
DSC_6254
LTBD 2017