کارگاه تخصصی

«چالش‌های سدسازی در ایران در قرن 21»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی مدیریت و تکنولوژی ساخت سدها، ديدگاه‌ها و چالش‌هاي جديد سدها و مخازن در قرن 21

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

زمان: 2 بهمن‌ماه 1393

روش‌هاي نوین در سدسازی
ارائه‌دهنده: دکتر محسن موسوی خونساری، مهندس امین روزبهانی


تغییرات اقلیم و ضرورت سدسازی
ارائه‌دهنده: مهندس محسن ابوالقاسم، مهندس فریبا استادی


سدسازی و تامین مالی
ارائه‌دهنده: مهندس علی‌اکبر شفیعی


دلایل تطویل عملیات اجرایی سدسازی در ایران
ارائه‌دهنده: مهندس علی‌اصغر پناهی، مهندس تقی عبادی


شبیه‌سازی وضعیت مخازن سدهای حوضه آبریز رودخانه کارون و مانیتورینگ به هنگام وضعیت مخازن
ارائه‌دهنده: مهندس آرش بقال‌نژاد


با حمایت