کارگاه تخصصی

«چالش‌های ابزاردقیق در پروژه‌های سدسازی»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی بازرسی فنی سدها

مكان: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پلاک 517
شركت مدیریت منابع آب ایران

زمان: 5 شهریورماه 1397

چالش‌های موجود در چرخه عمر پروژه ابزاردقیق سدها
ارائه‌دهنده: مهندس حسین اکبری


چالشهای موجود در مرحله نصب و بهره‌برداری تجهیزات ابزاردقیق
ارائه‌دهنده: مهندس نوید علی


کاربردهای معمول شتاب‌نگاری در سدها و کاربردهای نوین شتاب‌نگاری در دنیا
ارائه‌دهنده: مهندس رضا رضایی


رعایت ملاحظات مطروحه درخصوص تجهیزات ابزاردقیق
ارائه‌دهنده: مهندس محبوبه ازغدی طوسی


با حمایت