وبینار تخصصی آموزشی

«پایش کیفیت آب و رسوبات مخازن سدها – بخش دوم»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی جنبه‌های زیست‌محیطی و کاهش مخاطرات طبیعی سدها

کارگاه مجازی و برخط

زمان: 12 آبان‌ماه 1400

محور اول: راهکارهای مدیریت و علاجبخشی کیفی مخازن سدها
ارائه‌دهنده: دکتر بهمن یارقلی


محور دوم: مباحث نوین در پایش کیفیت آب مخازن سدها
ارائه‌دهنده: دکتر سید حسین هاشمی


محور سوم: اصول و مبانی کاربرد ابزارهاي پایش کیفیت آب و رسوب در مخازن سدها
ارائه‌دهنده: مهندس محمدمهدی عظیمی


با حمایت

modares logo