وبینار تخصصی آموزشی

«پایش کیفیت آب و رسوبات مخازن سدها – بخش اول»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی جنبه‌های زیست‌محیطی و کاهش مخاطرات طبیعی سدها

کارگاه مجازی و برخط

زمان: 2 مردادماه 1400

محور اول: اصول و مبانی پایش کیفی منابع آب مخازن سدها
ارائه‌دهنده: دکتر بهمن یارقلی


محور دوم: روش‌های اجرایی و برنامه پایش (آب و رسوبات، بنتیک، جلبک‌ها و آبزیان)
ارائه‌دهنده: دکتر سیامک غلامی، مهندس عیسی نبوی و مهندس نگار طاووسی


محور سوم: تحلیل نتایج و شاخص‌های کیفی آب
ارائه‌دهنده: مهندس محمدمهدی عظیمی و مهندس جواد شفیعی


با حمایت

modares logo