کارگاه تخصصی

«میکرو نیروگاه‌های آبی (جایگاه، طراحی و مزایا)»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی سد برای نیروگاه­‌های برقآبی

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

زمان: 8 اسفندماه 1392

آشنايي با انواع ميكرو نيروگاه‌های آبی و كاربرد آنها در سيستم حقابه سدها، مزارع پرورش ماهی و اماكن گردشگری
ارائه‌دهنده: دكتر محمد دورعلي


ايجاد زيرساخت‌های قانونی و اقتصادی و طرح مشوق‌های توليد انرژی در مقياس ميكرو برای بخش خصوصی
ارائه‌دهنده: دكتر مسعود تقوايی و مهندس هادی كاربين


بهره‌برداری از نيروگاه‌های آبی ميكرو
ارائه‌دهنده: دکتر جواد علمایی


با حمایت