دومین کارگاه تخصصی

«مطالعات اجتماعی پروژه‌های سدسازی»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی آموزش و آگاهی عمومی

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

زمان: 1 بهمن‌ماه 1394

مطالعات اجتماعی در پروژه‌های سدسازی
ارائه‌دهنده: مهندس حمید رشیدی‌فرد


مطالعات میراث فرهنگی در پروژه‌های سدسازی
ارائه‌دهنده: مهندس بهرام رضایی


مطالعات محیط‌زیست در پروژه‌های سدسازی
ارائه‌دهنده: دکتر سیدهادی خاتمی


مسئولیت اجتماعی و مدیریت ذی‌نفعان در پروژه‌های سدسازی
ارائه‌دهنده: دکتر  احمد محسنی


پیوست‌نگاری فرهنگی
ارائه‌دهنده: دکتر ناصر فخاری


آب و باورهای مردمی
ارائه‌دهنده: مهندس بیژن فرهنگی


با حمایت