کارگاه تخصصی

«مشارکت خصوصی و عمومی در طرح‌های توسعه منابع آب»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی اقتصادي و مالي پروژه‌هاي سدسازي

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

زمان: 7 بهمن‌ماه 1395

واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش غیردولتی
ارائه‌دهنده: مهندس محسن روحانی‌نژاد


مباحث قراردادي – مالی قراردادهاي مشاركتي: يك تجربه عملي
ارائه‌دهنده: مهندس مهدی جوادی، مهندس مجید محمودزاده


با حمایت