وبینار تخصصی

«مبانی نوین بهسازی زمین»

برگزار شده توسط: هیئت اجرائی- جناب آقای مهندس امینی

کارگاه مجازی و برخط

زمان: 27 اردیبهشت‌ماه 1400

اصلاح خاک به روش تراکم / جایگزینی لرزه‌ای (ویبروفلوتاسیون)
ارائه‌دهنده: مهندس بهرام امینی


با حمایت

logo-dark