ردیفنام کتابتألیف/ ترجمهسال انتشار قیمت (ریال)کد کتابخانهشماره انتشار
1واژه‌نامه زیست‌محیطی سدها دکتر محمد نجمائی1375100000KS-001نشریه 2
2 معرفي يك مدل به‌منظور احتساب خطاي بزرگا و رومركز چشمه‌هاي نقطه‌اي لرزه‌زا مهندس داریوش معتضدیان137550000KS-002نشریه 3
3 معيارهاي عمومي طراحي سدهاي خاكيمهندس فرزاد ولی‌پور گودرزی137580000KS-003نشریه 4
4طراحي شبكه‌هاي رفتارنگاري لرزه‌اي و شتاب‌نگاري سدهاي بزرگ مهندس داریوش معتضدیان137550000KS-004نشریه 5
5تراوش در پي سد و شيوه‌هاي كنترل آنمهندس منصور شریعتی1375موجود نیست KS-005نشریه 6
6 الگوي قانون‌گذاري براي نظارت ايالتي بر ايمني سدها و مخازنمهندس شیرویه و مهندس میرزادگان 137550000KS-006نشریه 7
7شناسایی و کاربرد خاک‌های واگرا در سدهای خاکی مهندس فريبا تدين و دکتر اورنگ فرزانه137580000KS-007نشریه 8
8روش تحلیل استاتیکی سد بتنی قوسی شهید رجائی دکتر وحید لطفی137550000KS-008نشریه 9
9گسل‌های فعال و پیامد حضور آن‌ها در طراحی سدها مهندس علی نیری و مهندس محمد هادی خادمی 137550000KS-009نشریه 10
10معیارهای شناخت و سنجش نوفه در انتخاب ایستگاه‌های لرزه‌نگاری کمیته لرزه خیزی و مهندسی زمین‌لرزه137550000KS-010نشریه 11
11 استان‌هاي لرزه زمين ساخت ايران زمينکمیته لرزه‌خیزی و مهندسی زمین‌لرزهموجود نیستKS-011نشریه 12
12 مصالح پركننده براي ايجاد ديوارهاي آب‌بند ترجمه: مهندس محمدرضا طبیب‌زاده نوری137650000KS-012نشریه 13
13سدهاي بتن غلتكيمؤلف: هنسن وارينهارد- مترجم: مهندس دالي بندار1376موجود نیستKS-013نشریه 14
14سد و محيط‌زيستدکتر محمد نجمائی1376موجود نیستKS-014نشریه 15
15مسائل و مشكلات زيست‌محيطي سد استقلال (ميناب)کمیته زیست‌محیطی و کاهش مخاطرات طبیعی برای سدها1375100000KS-015نشریه 16
16ترک در سدهای بتنیترجمه و تدوين: مهندس سعيد نوشاد سهيلي1378موجود نیستKS-016نشریه 19
17پدیده واکنش قلیایی مصالح سنگی در سدهای بتنی دكتر منصور گرجي1378100000KS-017نشریه 20
18بتن پاشیده (مصالح، خواص و اجرا)ترجمه: مهندس مهرزاد لك‌پور1378موجود نیستKS-018نشریه 21
19بررسی روش‌های ارزیابی واکنش قلیائی سنگدانه‌‌ها در بتنترجمه و تألیف: دكتر علي اكبر رمضانيانپور، مهندس باقر سليمي1378100000KS-019نشریه 22
20سدهای رسوبگیر طرح محاسبه و اجراءترجمه: دكتر عسكري، مهندس كماليان، مهندس طاحوني، مهندس خالدان، مهندس باغي1378موجود نیستKS-020نشریه 23
21طراحي ژئوتكنيكي خاك‌هاي فروريزشي و اهميت آن از نظر پي سدهاترجمه: مهندس فريبا تدين137850000KS-021نشریه 24
22تحلیل استاتیکی سدهای خاکیمهندس فرزاد ولی‌پور گودرزی1379100000KS-022نشریه 25
23انتخاب سیلاب طراحیدکتر عبدالکریم خواجه موگهی1379100000KS-023نشریه 26
24کنترل کیفیت بتن در سدسازی ترجمه و تدوین: دکتر پرویز قدوسی، دکتر هرمز فامیلی، دکتر طیبه پرهیزکار، دکتر امیرمازیار رئیس قاسمی 137950000KS-024نشریه 27
25بولتن هزینه کنترل سیلاب در سدها ترجمه: مهندس مجید سیاری1379100000KS-025نشریه 28
26روش برآورد ارتفاع آزاد در سدهای بزرگترجمه و تدوین: دکتر چنگیز فولادی137950000KS-026نشریه 29
27سیستم‌های پیش سردکن بتن پروژه‌‌های سدسازیدکتر علیرضا باقری، دکتر منصور گرجی137950000KS-027نشریه 30
28پی سنگی سدهامهندس فرزان رفیعا1379120000KS-028نشریه 31
29کنترل رودخانه در زمان اجرای سد (سیستم انحراف جریان رودخانه)ترجمه و تألیف: دکتر همایون مطیعی1379200000KS-029نشریه 32
30کاربرد مهندسی رودخانه در رودخانه‌‌‌های دز و کارون مهندس احمد آل‌یاسین1379300000KS-030نشریه 33
31سدهای انفجاریدکتر محمد نجمائی و مهندس رمضانعلی قربانیان1380150000KS-031نشریه 34
32سدهای لاستیکیدکتر محمد نجمائی1380200000KS-032نشریه 35
33نقش زمین‌شناسی مهندسی در بهینه‌سازی اقتصادی تونل‌ها «انطباق انواع روش‌ها و ماشین‌آلات با شرایط ژئوتکنیکی و مهندسی تونل» مهندس سید جمال‌الدین فاطمی جهرمی138050000KS-033نشریه 36
34چگونگی بهره‌برداری و نگهداری از سدها مهندس سید جلال میرزادگان1380100000KS-034نشریه 37
35بررسی سیل‌های تاریخی کشور مهندس مشایخی1380100000KS-035نشریه 38
36تعیین نیروهای هیدرودینامیک ناشی از زلزله وارد بر سازه‌‌‌های هیدرولیکی مهندس ناهید جواهرکلام137950000KS-036نشریه 39
37بررسی وضعیت سیمان‌های تولیدی کارخانه‌های کشور استانداردهای ملی و بین‌المللی و نیازهای سدسازی مهندس ساسان زهتاب138050000KS-037نشریه 40
38تئوری و کاربرد مدل‌های هیدرولیک در طراحی سازه‌های آبیمهندس غلامرضا نیک‌صفت1380موجود نیستKS-038نشریه 41
39ارزیابی وضعیت آب‌بندی پی سد مسجد سلیمان با استفاده از نتایج ابزاردقیق دکتر عباس سروش و مهندس حاجی حسنی 1380100000KS-039نشریه 42
40مهندسی پیشرفته در طراحی و بازسازی سدها (جلد اول)ترجمه جمعی از اعضا1377موجود نیستKS-040
41مهندسی پیشرفته در طراحی و بازسازی سدها (جلددوم)ترجمه جمعی از اعضا1377موجود نیستKS-041
42نگرشی بر سدهای ایران گذشته - حال - آیندهمهندس بیژن فرهنگی1372600000KS-042
43 سدسازی معاصر ایرانمهندس بیژن فرهنگی1377موجود نیستKS-043
44سدهای ذخیره باطله و محیط‌زیست دکتر محمد نجمائی1381250000KS-044نشریه 44
45بررسی عملیات تزریق حین انجام کار دکتر سیاوش لیتکوهی، دکتر فرزاد عابدزاده انارکی و مهندس یپریم گردآباد138150000KS-045نشریه 45
46راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات مشترک رودخانه مرزی مهندس جلال میرزادگان و مهندس هوشنگ غلامی1381100000KS-046نشریه 46
47روش‌های طرح اختلاط بتن‌های غلتکی پروژه‌های سدسازی دکتر علیرضا باقری و مهندس مجتبی محمودیان1381100000KS-047نشریه 47
48اثرات تغییر اقلیم بر روی منابع آب دکتر باقر ذهبیون138150000KS-048نشریه 49
49بررسی روش‌های نمونه‌‌گیری از منابع قرضه سدهای بتنیمهندس محمدرضا جبروتی138150000KS-049نشریه 50
50پیشنهاد نرخ بهره- تنزیل مناسب جهت ارزیابی اقتصادی مهندس طیبه آریان138150000KS-050نشریه 51
51روش‌های اجرایی پایدارسازی دیواره مخازن سدها مهندس بهرام امینی و مهندس فرزان رفیعا1381100000KS-051نشریه 52
52سالیابی آخرین جنبش گسل‌ها در گستره سدها مهندس فرانک بحرالعلومی و مهندس محمدهادی خادمی138250000KS-052نشریه 48
53راهنمای طرح و اجرای سدهای هسته آسفالتیمهندس داود حدادیان و دکتر داودرضا عرب138250000KS-053نشریه 43
54مبانی بررسی پایداری دیواره‌های شیب‌دار در دریاچه پشت سدها مهندس بهرام امینی و مهندس فرزان رفیعا1382150000KS-054نشریه 53
55کنترل کیفیت بتن سخت‌شده در پروژه‌های سدسازیمهندس ساسان زهتاب138250000KS-055نشریه 54
56سد و محیط‌زیستدکتر محمد نجمائی1382موجود نیستKS-056نشریه 55
57برآورد مدت دوام موثر شتابنگاشت‌های ثبت شده از زلزله‌های ایراندکتر عباس مهدویان138250000KS-057نشریه 56
58بررسی سیر تحول در دیدگاه‌ها و دستورالعمل مجامع بین‌المللی در خصوص اثرات زیست‌محیطی دکتر مجتبی غروی و مهندس امیرحسین ایزددوستدار1383250000KS-058نشریه 57
59ترنم آب در گذر زمان- مروری بر سازه‌های آبی ایران زمین از گذشته‌های دور تا به امروزمهندس بیژن فرهنگی1383700000KS-059
60مشاهده لرزه‌ای سدها ترجمه: مهندس مجید بهنام138350000KS-060نشریه 58
61بررسي و نقد جهاني گزارش كميسيون جهاني سدها درخصوص اثرات زيست‌محيطي احداث سدهاي بزرگدکتر کریم شیعتی و دکتر رضا مکنون138350000KS-061نشریه 59
62استفاده از مصالح خاك و سيمان درجا براي پوشش بالادست سدهاي خاكي ترجمه: دكتر مهدي پاكزاد و مهندس حبيب نيرومند138350000KS-062نشریه 60
63هیدرولیک شکست سددکتر یوسف حسن‌زاده1383100000KS-063نشریه 63
64بهينه‌سازي بهره‌برداري از منابع آب مخزن سد شامل يك مدل جديد براي قابليت اعتماد مخزن ترجمه: دکتر محمدرضا نجفی تألیف: چارلزری ولی1383200000KS-064نشریه 65
65تجهیز و راه‌اندازی کارگاهمهندس رمضانعلی قربانیان1383موجود نیستKS-065نشریه 1-57
66بررسي تطبيقي مديريت منابع آب در كشورهاي ساحلي و ارايه راه‌كارهاي توسعه جهت مديريت پايدار در حوزه‌هاي آبريز مشتركمهندس مجید جاویدتاش1383100000KS-066نشریه 64
67بهبود شرايط ايمني سدهاي موجود دکتر اسماعیل طلوعی1383200000KS-067نشریه 66
68ارتعاش تجهیزات هیدرومکانیکی در سدها ترجمه: دکتر چنگیز فولادی‌نشتا و دکتر محمودرضا میوه‌چی1384150000KS-068نشریه 67
69ابزاربندی و رفتارسنجی سدهای بتنی دکتر رضا اردکانیان و دکتر محسن قائمیان138450000KS-069نشریه 68
70ابزاربندی و رفتارسنجی سدهای خاکی دکتر رضا اردکانیان و دکتر محسن قائمیان1384موجود نیستKS-070نشریه 69
71غشای زیرزمینی (ژئوممبرین)ترجمه: دکتر رضا نورزاد و مهندس مجید هجیری‌آذر 1385200000KS-071نشریه 70
72تزریق پی سد مؤلف: کن ویور- ترجمه: مهندس بهرام امینی و علیرضا شریفی سلطانی 1385150000KS-072نشریه 71
73بررسی کارایی روش تراکم دینامیکی در اصلاح پی آبرفتی در سدهای خاکی دکتر سید شهاب الدین یثربی و مهندس سیاوش قابزلو1386100000KS-073نشریه 72
74بررسی استفاده از پوزولان‌های طبیعی در صنعت سدسازی مهندس محمدرضا جبروتی و مهندس فرزاد منوچهری‌دانا138650000KS-074نشریه 73
75تطبیق روش‌های تجربی برآورد سلاب برای مناطق مختلف کشور مهندس مجید سیاری و مهندس فدائی‌فرد1386100000KS-075نشریه 75
76مستندسازی در پروژه‌های سدسازی دکتر حبیب الله بیات و مهندس رمضانعلی قربانیان 1386100000KS-076نشریه 76
77روش متحد ارزیابی عملکرد فنی سیستم‌های کنترل ایمنی و رفتارنگاری سدهای خاکی- سنگریزه‌ایترجمه: مهندس احد باقرزاده خلخالی و مهندس لیلا کاربر1386100000KS-077نشریه 77
78جنبه‌های طراحی و اجرایی دیوار آب‌بند پی سد مخزنی کرخه مهندس محمد سروش، مهندس رضا زندی و مهندس سعید دادگسترنیا 1386100000KS-078نشریه 74
79مروری بر ابزارهای اندازه‌گیری تغییرات ترک‌ها و درزها دکتر علی نورزاد و مهندس مهدی نوربخش 138750000KS-079نشریه 79
80ارزيابي كفايت ابزارگذاري سدهاي خاكي و سنگريزه‌اي به‌روش رتبه‌بندیدکتر علی نورزاد، دکتر مجتبی غروی و مهندس مهدی نوربخش 138850000KS-080نشریه 80
81کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مهندسی سیلاب رودخانه‌هادکتر همایون مطیعی1383100000KS-081نشریه 61
82رویکردهای اصلی در نظارت بر سدها (بولتن شماره 138 ICOLD)ترجمه: دکتر علی نورزاد و مهندس مهدی نوربخش138880000KS-082نشریه 82
83کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مهندسی هیدرولوژی و سیستم‌های هشدار سیلابدکتر همایون مطیعی و مهندس جلال داراخانی1383100000KS-083نشریه 62
84شناسایی پدیده ریزشویی و خاک‌های ناپایدار داخلی دکتر عباس سروش، مهندس پیلتن طباطبایی شوریجه و مهندس مهدی میری دیسفانی138950000KS-084
85مروری بر اثرات تغییر اقلیم بر سیلاب طراحی سدهای بزرگ دکتر باقر ذهبیون138650000KS-085نشریه 78
86انسان، آب و سد مهندس کیوان نجیب‌نیا و مهندس احمد فدائی138950000KS-086نشریه 85
87تزریق شیمیایی جهت کاربرد در مهندسی سد ترجمه و تألیف: دکتر محمد حیدرزاده و دکتر علی‌اصغر میرقاسمی1389100000KS-087نشریه 87
88راهنمايي براي پايش تراوش در سدهاي خاكي با استفاده از اندازه‌گيري‌هاي دماييدکتر علی نورزاد و مهندس سیدمهدی نوربخش138950000KS-088نشریه 88
89هيدروليك رسوب مخازندکتر یوسف حسن‌زاده1389150000KS-089نشریه 89
90روش‌های متداول اجرای سد ترجمه: مهندس غلامرضا نیک‌صفت1389250000KS-090نشریه 86
91 سدها و آب جهان ترجمه: قاسم نصر و مهندس خلیل عقیلی 139050000KS-091نشریه 83
92روش‌هاي هيدرولوژيكي متداول و عدم قطعيت در برآورد حجم رسوب مخازن سدها با بررسي مورديدکتر جمال محمدولي ساماني، مهندس مهسا واعظ تهراني1390150000KS-092نشریه 90
93راهنماي نظارت فني بر سدها در دوران ساخت و بهره‌برداريترجمه: دكتر علی نورزاد و مهندس سیدمهدی نوربخش1391100000KS-093نشریه 91
94طرح و محاسبه سدهای ذوزنقه‌ای با مصالح شن و ماسه سیمانته شدهترجمه: دکتر علی نورزاد و مهندس حسین زاهدی1392200000KS-094نشریه 92
95طراحی و اجرای سرریزهای شسته شوندهمهندس رمضانعلی قربانیان1394200000KS-095نشریه 93
96اثرات پوشش گیاهی و حیات جانوری در سدهای خاکیترجمه: دکتر فرهاد ایمان‌شعار، مهندس علی داننده‌مهر، مهندس ماهرخ سردشتی1394موجود نیستKS-096نشریه 94
97حفاری، نمونه‌گیری و آزمایش‌های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیکدکتر علی قنبری1394350000KS-097نشریه 95
98واکنش قلیایی سنگدانه‌ها (آخرین دستاوردها و توصیه‌ها)مهندس امیرکاوه امینی، مهندس محمدرضا جبروتی و مهندس فرزاد منوچهر دانا1394320000KS-098نشریه 96
99راهنمای طراحی و ارزیابی سازه‌های جنبی سدها در برابر زلزله - بولتن 123 ترجمه: دکتر ساسان عشقی1394280000KS-099نشریه 97
100طراحی پایدار و عملکرد پس از ترک و رهاسازی سدهای پسماندترجمه: مهندس شاهرخ طاحونی، دکتر امیر نورانی‌پور و مهندس محمد احمدی1395موجود نیستKS-100نشریه 98
101ملاحظات فنی در طراحی و نصب ابزار هواشناسی در سدهامهندس محبوبه ازغدی طوسی و دکتر کاوه آهنگری1395موجود نیستKS-101نشریه 99
102اطلس توافقات بین‌المللی آب‌های مشترک ترجمه و تالیف: مهندس علی خواجه احمد عطاری13951500000KS-102نشریه 101
103مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب- مشارکت جهانی آب (WWP) کمیته مشاوره‌ای فنی (TAC)ترجمه: محمد حاتمی1395300000KS-103نشریه 100
104روش‌های صرفه‌جویی هزینه در سدها (بولتن 144 ICOLD)ترجمه: مهندس محمد مهدی حاج‌زوار و دکتر عباس روزبهانی 1395380000KS-104نشریه 102
105سدهای بتن غلتکی"گزارش وضعیت موجود و سوابق اجرا" (بولتن 126 ICOLD )ترجمه: دکتر علیرضا باقری و دکتر مجتبی محمودیان 1395موجود نیستKS-105نشریه 103
106دریاچه سدها و لرزه‌خیزی دانش موجود (بولتن 137 ICOLD)ترجمه: دکتر آرش برجسته1395موجود نیستKS-106نشریه 104
107سدها و انتقال آب (بولتن 161 ICOLD)ترجمه: مهندس علی فخیمی‌وکیلی1395250000KS-107نشریه 105
108شاخص و جریان محیط‌زیستی رودخانه دکتر سید هادی خاتمی1396200000KS-108نشریه 107
109رهنمودهای برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک منابع آب ترجمه: حمید پشتوان1395موجود نیستKS-109نشریه 106
110ملاحظات فنی و اجرایی آتش‌کاری در سدهامهندس محبوبه ازغدی طوسی 1396550000KS-110نشریه 109
111برخورد آیینی با آب مهندس بیژن فرهنگی13952500000KS-111نشریه 108
112دستورالعمل منشأیابی رسوباتدکتر سیدعباس عطارپور، مهندس محمدعلی فتاحی اردکانی و دکتر شاهرخ حکیم‌خانی 1396400000KS-112نشریه 110
113راهنمای دستورالعمل‌های نرم‌افزار هیدروگرافی مقدماتی ترجمه: مهندس مصطفی نکوییان‌فر و مهندس بهمت تاج‌فیروز1396موجود نیستKS-113نشریه 111
114KS-114نشریه 112
115انحراف سنج‌ها و کاربرد آن‌ها در سدهای خاکی و سنگریزه‌ایدکتر علی‌اصغر میرقاسمی و مهندس حسین قاسمی1396موجود نیستKS-115نشریه 113
116ناپایداری در شیروانی مخازن سدها (شناسایی، توصیف و روش‌های مقابله)دکتر کاوه آهنگری، مهندس مجتبی گلستانی‌فر و مهندس محسن عباس‌زاده1396موجود نیستKS-116نشریه 114
117KS-117نشریه 115
118KS-118نشریه 116
119بررسی امکان حذف اختصاص ظرفیت برای رسوب گذاری در مخازن کوچکدکتر حسام فولادگر1396240000KS-119نشریه 117
120طراحی هیدرولیکی سرریزهای زیگراگیتألیف: هنری فالوی، ترجمه: دکتر محمد حیدرنژاد، مهندس حسام رستمی جلیلیان، مهندس رامین غریبوند، مهندس بهزاد زراعت و مهندس مرضیه حمیدی نیا1396موجود نیستKS-120نشریه 118
121KS-121نشریه 119
122رودخانه های مشترک (اصول و تجربه ها)مرجمین: محسن براهیمی، هوشنگ غلامی و حمید رحمانی1396470000KS-122نشریه 120
123مدل سازی ریاضی انتقال رسوب و رسوب گذاری در مخازن (رهنمودها و مطالعات موردی)ترجمه: علی خسرونژاد1397560000KS-123نشریه 121