علاقمندان به عضویت در هر یک از کمیته‌هاي تخصصی كميته ملي سدهای بزرگ ایران، می‌توانند با مراجعه به قسمت عضویت حقیقی / عضویت حقوقی، پس از تکمیل فرم مورد نظر و انتخاب حداکثر سه کمیته تخصصی درخواست خود را ارسال نمایند.

 

برای اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران تماس بگیرید.

مسئول دبیرخانه: سرکار خانم فراهانی

شماره تماس: 22225756 و 22262713 ، داخلی 1

آدرس رایانامه: fatemeh.farahani@ircold.ir