کارگاه تخصصی

«سدهای پسماند – ملاحظات متروكه شدن و رهاسازی آنها»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی سدهاي پسماند

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 4 اسفندماه 1390

فرایند تهیه ضوابط و معیارها
ارائه‌دهنده: مهندس محمد ابراهیم‌نیا


از كانسار تا سد پسماند
ارائه‌دهنده: مهندس شاهرخ طاحونی


بازخوانی آخرین نشریه کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ (ICOLD) در خصوص سدهای پسماند
ارائه‌دهنده: مهندس وفاعلی کمالیان


بررسی اثرات زيست‌محيطی سدهای پسماند و ارائه راهكارهای كاهش آثار
ارائه‌دهنده: دکتر مهران افخمی، مهندس ليلا صادقی و مهندس نازنين جامعی


Tailing Dams, Risk Analysis and Management
ارائه‌دهنده:


استراتژی‌های بازسازی در مديريت سدهای پسماند معادن
ارائه‌دهنده: فرزان رفيعا، حسين سلطان محمدی و سيدمحمدعلی حسينی


با حمایت