کارگاه تخصصی

«سدهای سنگریزه‌ای با رویه بتنی (CFRD)»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی سدهای خاکی – سد با مصالح سیمانی

مكان: تهران – بزرگراه مدرس – تقاطع آفريقا – خيابان بيدار – پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 15 بهمن‌ماه 1394

سدهای سنگریزه‌ای با رویه بتنی (CFRD) – از گذشته تا دستاوردهای جدید
ارائه‌دهنده: دکتر علی نورزاد


طرح و ساخت سد مخزنی گلورد نکا و تأسیسات وابسته
ارائه‌دهنده: مهندس گویا


پروژه سد و نيروگاه تلمبه ذخيره‌ای سياه بیشه
ارائه‌دهنده: دکتر جواهری


مروری بر کلیات طراحی سد گلورد نکا
ارائه‌دهنده: مهندس حسین جلالی، شمس‌اله آرین‌فر


ارزیابی عملکرد سد سنگریزه‌ای با رویه بتنی (نرماشیر) در مرحله پایان ساخت و پس از آبگیری
ارائه‌دهنده: مهندس داریوش بلاشی


پروژه سد مخزنی شهر بیجار
ارائه‌دهنده: مهندس همدمی


با حمایت