کارگاه تخصصی

«سدهای بتن غلطكی»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی مواد و مصالح برای سدهای بتنی

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 31 خردادماه 1386

طرح اختلاط بهينه بتن غلطكی
ارائه‌دهنده: دکتر علی‌اكبر رمضانيان‌پور و علی حسن‌خانی


تجهيز كارگاه و تكنولوژی اجراء (فایل ارائه)
ارائه‌دهنده: Mr. Andriolo


تجهيز كارگاه و تكنولوژی اجراء (فایل مقاله)
ارائه‌دهنده: Mr. Andriolo


آناليز و طراحی سدهای بتن غلطكی
ارائه‌دهنده: دکتر محسن قائميان


تحليل حرارتی زمان ساخت سد جگين

ارائه‌دهنده: مهندس مجتبی فرخ و مهندس خوشرنگ


تجارب اجرای سدهای بتن متراكم غلطكی در ايران

ارائه‌دهنده: فيروز ثقة الاسلامی


سد تنظيمی – انحرافی كرخه، اولين تجربه بتن غلطكی در ايران

ارائه‌دهنده: سيروس شافعی، حسين غلامی و محسن شاه‌قلی


سد مخزنی بتن غلطكی زيردان

ارائه‌دهنده: شركت جهان كوثر


تجارب كسب شده در حين طراحی و اجرای سد بتن غلطكی جگين

ارائه‌دهنده: دكتر محمد اسماعيل‌نيا عمران، جواد اولی‌پور و رضا پيرودين


با حمایت

شركت جهان كوثر