هفتاد و سومین مجمع عمومی
«کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ»

ICOLD2005
20201007_103949

11 تا 16 اردیبهشت‌ماه 1384

چهارمین کنفرانس بین‌المللی
«رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط‌زیست سدها»

LTBD2017
Poster

25 تا 27 مهرماه 1396

موضوعات رویداد

1. منشا عدم اطمینان و رویکردهای اساسی برای ارزیابی آن

2. عدم اطمینان در هیدرولوژی سیلاب

3. عدم اطمینان در زمین‌شناسی مهندسی

4. عدم اطمینان در ارزیابی ایمنی سدهای بتنی

5. عدم اطمینان در ارزیابی ایمنی سدهای خاکی

6. عدم اطمینان در ابزاربندی و سنجش سد

1. روش‌های تحلیل و طراحی سدهای خاکی، سنگریزه‌ای و بتنی شامل:
مطالعات آزمایشگاهی، تحلیلی و عددی

2. رفتار وابسته به زمان مصالح سدها و مدل‌های ساختاری آن‌ها

3. تراوش در سدها در شرایط اشباع و غیراشباع

4. اندرکنش پی و سازه سد

5. ملاحظات لرزه‌ای و تحلیل سدها در برابر زلزله

6. ابزارگذاری، رفتارسنجی و ارزیابی ایمنی سدها

7. بهره‌برداری، نگهداری، بازسازی و افزایش ارتفاع سدها

8. رفتاربلندمدت سدها با توجه به تاریخچه بارگذاری و شرایط آب‌وهوایی

9. جنبه‌های زیست‌محیطی