کارگاه تخصصی

«راهنمای طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سدهای پسماند»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی سدهای پسماند

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

زمان: 4 خردادماه 1396

ارائه گزارش اجمالی
ارائه‌دهنده: دکتر محمدرضا عسکری


کلیات و ملاحظات کلیدی در مدیریت سدهای پسماند
ارائه‌دهنده: مهندس وحید فریدنی


مبانی طراحی و روش‌های انباشت پسماند
ارائه‌دهنده: دکتر همایون ذاکر


طراحی سدهای پسماند
ارائه‌دهنده: مهندس حمیدرضا تمنایی


ساخت، بهره‌برداری و ترک، رها‌سازی سدهای پسماند
ارائه‌دهنده: مهندس کوروش شاکری


راهنمای طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سدهای پسماند (ضابطه شماره 682)


با حمایت