کارگاه تخصصی

«راه‌كارهای كاربرد پی‌های فلزی و سازه‌های آبی و دريايی»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی مديريت و تكنولوژي ساخت سدها

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 26 دی‌ماه 1387

Steel Sheet Piling in the Middle East
ارائه‌دهنده: ——


ديوارهای سپری با بتن ژلاتينی
ارائه‌دهنده: ——


Hydraulic Pile Hammers
ارائه‌دهنده: ——


Design and Installation of Steel Pile Retaining Walls
ارائه‌دهنده: ——


روش اجرای سازه سدهای سلولی و تركيبی خاكی و فلزی
ارائه‌دهنده: ——


با حمایت