کارگاه تخصصی

«دستاوردها و روش‌های ساخت سد كوثر»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی مديريت و تكنولوژي ساخت سدها

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 17 بهمن‌ماه 1387

سيستم انحراف آب سد كوثر
ارائه‌دهنده: مهندس فرزاد گلشنی و محمد رحيمی


قرارداد طرح و اجراي سد كوثر
ارائه‌دهنده: مهندس فرزاد گلشنی و محمد رحيمی


استفاده از مدل‌سازی فيزيكی در تعيين روش حفاری و تحكيم تونل سرريز سد كوثر
ارائه‌دهنده: دكتر شيرين سالمی


بررسی آب‌بندی پی سد کوثر
ارائه‌دهنده: مهندس مجید ابراهیمی و محمدرضا داودی‌راد


كاربرد ژئوفيزيك مهندسی در پروژه‌های عمرانی و مواردی از كاربرد آن در پروژه سد كوثر
ارائه‌دهنده: مهندس محمدرضا داودی‌راد و اميرهوشنگ رجائی


روش اجرای سد و تونل‌های سرريز پروژه كوثر
ارائه‌دهنده: مهندس سعيد كيهان‌پور


سيستم انحراف آب سد مخزنی كوثر
ارائه‌دهنده: مهندس سعيد كيهان‌پور


پروژه طرح و اجرای سد مخزنی كوثر
ارائه‌دهنده: مهندس سعيد كيهان‌پور


با حمایت