کارگاه تخصصی

«خاک‌های مسئله‌دار حاوی مواد معدنی و آلی مانند گچ و نمک و غیره بعنوان بستر (پی) و یا خاکریز سدهای خاکی»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی سدهای خاکی

مكان: تهران – بزرگراه مدرس – تقاطع آفريقا – خيابان بيدار – شماره 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 28 دی‌ماه 1391

ارزيابی معيارهای فيلتر در سدهای خاكی/سنگريزه‌ای برای مصالح هسته با پلاستيسيته كم
ارائه‌دهنده: دکتر عباس سروش – دکتر پيلتن طباطبايی شوريجه


خاک‌های سولفات‌دار حل شونده در بستر سازه‌های آبی و شناسایی رفتار و مشکلات معیارهای انتخاب و راهکارهای بهسازی
ارائه‌دهنده: مهندس رضا یگانه خاکسار – مهندس يونس رستگاری


امكان‌سنجی استفاده از منابع قرضه حاوی ناخالصی آهكی در هسته سدهای خاكی (مطالعه موردی)
ارائه‌دهنده: مهندس مبينا موذنی، دكتر رسول اجل لوئيان، دكتر حميدرضا پاكزاد و مهندس امیرحسین صادق‌پور


كاربرد ژئوممبران‌های قيری پيش ساخته PBGM به منظور افزايش بهره‌وری در كانال‌های انتقال و توزيع آب و عبور كانال‌ها
ارائه‌دهنده: مهندس امید فیروزی، مهندس محمدحسن نجدی


بررسی اثر شوری آب بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک‌های ریزدانه
ارائه‌دهنده: مهندس حديثه منصوری، دكتر رسول اجل لوئيان و مهندس امیرحسین صادق‌پور


مسائل و مشکلات خاک‌های حاوی موادمعدنی قابل حل در سازه‌های آبی کشور
ارائه‌دهنده: مهندس نعمت‌اله یزدانی


بررسی فنی و اقتصادی احداث خاکريزها با خاک مسئله‌دار (مطالعه موردی شبكه رامهرمز)
ارائه‌دهنده: مهندس محمدرضا اقبالی، مهندس محمد جهانشاهی، مهندس اميد خردمند و مهندس عليرضا غلام‌نژاد


مدل‌سازی جريان آب در سازندهای حاوی مواد حل شونده
ارائه‌دهنده: دکتر قاسم حبیب آگهی


با حمایت