کارگاه تخصصی

«خاكريزی هسته رسی در مناطق پرباران»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی سدهاي خاكي

مكان: تهران – خيابان وحيد دستگردی (ظفر) – خيابان تخارستان – شماره 16

شركت مهندسی مشاور مهاب قدس

زمان: 20 آبان‌ماه 1389

روش سوئدی برای اجرا و تراكم هسته‌های رسی در سدهای خاكی
ارائه‌دهنده: مهندس عليرضا رضاقلی‌لو، مهندس محمدحسين صائميان


بررسی روش‌ اجرای يك سد خاكی با هسته مرطوب (با نگاهی به مناطق شمال ايران)
ارائه‌دهنده: مهندس جواد جليلي، دكتر مجتبي جهان انديش


بررسی روش‌های اجرای هسته رسی در مناطق مرطوب و عملكرد آنها
ارائه‌دهنده: مهندس شمس‌اله آرين‌فر


استفاده از روش اختلاط مصالح درشت دانه با مصالح ريزدانه رسی مرطوب جهت اجرای هسته سدهای خاكی در مناطق پر باران
ارائه‌دهنده: مهندس داريوش بلاشی


تجاربی از تراكم رس در مناطق پر باران
ارائه‌دهنده: مهندس سعيد حسيني، دكتر احمدرضا محبوبی اردكانی


Investigation of Construction Methods of Wet Core Earth Dams in WET Climates
ارائه‌دهنده: دكتر شاهين قانونی مهابادی، دكتر مجتبی جهان انديش و مهندس جواد جليلی


با حمایت

شرکت مهندسی مشاور آب کرخه