کارگاه تخصصی

«تکنولوژی­‌های نوین در ابزارگذاری و رفتارنگاری سدها»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی بازرسی فنی سدها

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

زمان: 23 مهرماه 1394

ارائه‌دهنده: شرکت مونیر


ارائه‌دهنده: شرکت سدافزار


ارائه‌دهنده: شرکت خاک انرژی پارس


ارائه‌دهنده: شرکت ابزار خاک


ارائه‌دهنده: شرکت خدمات مهندسی آریافرناد


ارائه‌دهنده: شرکت ابزارکاران نوین


ارائه‌دهنده: مشرکت پایش سد ایرانیان


ارائه‌دهنده: شرکت میکرون سنجش


ارائه‌دهنده: شرکت  سنگ آزمای ساوند


ارائه‌دهنده: شرکت مهندسین مشاور پی‌کاو


با حمایت