کمیته ملی سدهای ایران

تلفن: 22225756 و 22262713 (021)
ایمیل: ircold@neda.net
دورنگار: 22257338 (021)
کد پستی: 1919834453
آدرس: تهران- خيابان وحيد دستگردی (ظفر شرقی)- خيابان کارگزار- خيابان شهرساز- پلاک 1- طبقه سوم