کارگاه تخصصی

«تكنولوژی و روش اجرای سدهای سلولی با استفاده از شيت پايل»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی مديريت و تكنولوژي ساخت سدها

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 26 بهمن‌ماه 1385

بررسی ضوابط طراحی سپرهای سلولی
ارائه‌دهنده: مصطفی فدایی‌فرد و احسان فرصت‌کار


سدهای سلولی و بررسی پايداری پاشنه و لنگرهای مقاوم واژگونی
ارائه‌دهنده: افشین ترک


كاربرد شيت پايل و كنترل كيفيت و نظارت در زمان اجرای آن در سدها
ارائه‌دهنده: اکبر سپهر و رضا پیرودین


معرفی سدهای سلولی در طرح تامين آب و آبياری جزيره آبادان و خرمشهر
ارائه‌دهنده: اکبر سپهر


تكنولوژی و روش اجرای سد بالادست بهمنشير (اولين سد سلولی ايران)‌
ارائه‌دهنده: رضا پیرودین و علی محسن‌پور


حالت‌های بارگذاری سد سلولی و رفتار خاك‌پی
ارائه‌دهنده: محمود آدرنگی و رئوف توکل


سد سلولی و سازه‌های وابسته فلزی
ارائه‌دهنده: افشین ترک، پکاوچ سامانی، شبنم قنوانی‌زاده و علی محسن‌پور


با حمایت