کارگاه تخصصی

«تغيير اقليم و نقش سدها در كاهش مخاطرات سيلاب و خشكسالی»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب و ایمنی سد، تغییر اقلیم

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

زمان: 23 اردیبهشت‌ماه 1392

عملکرد طرح‌های توسعه منابع آب

ارائه‌دهنده: مجید سیاری


بررسي اثر تغيير اقليم بر آبدهی حداكثر – مطالعه موردي: حوضه آبريز گرگانرود

ارائه‌دهنده: فرشته مدرسي – شهاب عراقی‌نژاد


بررسي اثرات تغيير اقليم بر الگوهای دما، بارش، تبخير – معرفی رهيافت‌های ناپارامتری

ارائه‌دهنده: نوذر قهرمان


بهينه‌سازی سيستم‌های كنترل سيلاب – مطالعه موردی: پارس جنوبی

ارائه‌دهنده: نصراله جواهری


بررسي عوامل مؤثر در تشديد سيلاب‌هاي كشور – مطالعات موردي: استان گلستان

ارائه‌دهنده: علي‌ سوري‌نژاد


اهميت كنترل آمار و اطلاعات و انتخاب دوره آماري – مطالعات موردي: سد جره

ارائه‌دهنده: معالي زعفراني‌زاده


تغییراقلیم و CDM ، فرصتی جدید در صنعت برق​آبی

ارائه‌دهنده: محمود طالب بیدختی ، علی نیک‌پور


با حمایت

دبیرخانه دائمی کنفرانس سیلاب