کارگاه تخصصی

«تامين مالی طرح‌های توسعه منابع آب»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی اقتصادی و مالی پروژه‌های سدسازی

مكان: تهران، خيابان وحید دستگردی، خيابان تخارستان، شماره 17

شركت مهندسی مشاور مهاب قدس

زمان: 16 آبان‌ماه 1387

جايگاه تامين مالی در طرح‌های آب و تحليل و بررسی فرآيند تامين مالی طرح‌های توسعه منابع آب از ديدگاه مشاوران
ارائه‌دهنده: مهندس طیبه آریان


نقش و جايگاه سازمان سرمايه‌گذاری و كمك‌های فنی و اقتصادی ايران در فرآيند تامين مالی پروژه‌های زيربنايی
ارائه‌دهنده: دکتر علی فلاحی


بخش خصوصی و تامين مالی طرح‌های توسعه منابع آب
ارائه‌دهنده: مهندس اسناوندی


ارائه تجربيات در زمينه تامين مالی طرح‌های آب و فاضلاب با استفاده از تسهيلات بانك جهانی
ارائه‌دهنده: مهندس حمیدرضا کشفی


ارائه تجربيات عملی و روند تامين مالی طرح‌ها (مبانی و روش تهيه گزارش Bankable)
ارائه‌دهنده: مهندس آيت‌الله تجلی


با حمایت