کارگاه تخصصی

«بهره‌برداری، نگهداری و علاج‌بخشی سدها و تاسيسات وابسته»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی بهره‌برداری، نگهداری و علاج‌بخشی سدها

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 17 اسفندماه 1385

معرفی و بررسی روش رسوبشويی هيدروساكشن برای رسوب‌زدايی سدهای مخزنی كشور
ارائه‌دهنده: علي خسرونژاد، كمال غضنفري، محمدعلي محمدميرزايي


بررسی علل و مشکلات آبگذری سد شاه‌قاسم در استان کهکيلويه و بويراحمد
ارائه‌دهنده: اردشير محمدي، علي پناه‌ايماني


کهولت در سدها و چگونگی برخورد با آن‌ها
ارائه‌دهنده: علي ترابي‌حقيقي، اردشير محمدي


بررسی مشكلات و اقدامات علاج‌بخشی گالري‌های تخليه‌كننده تحتانی سد سفيدرود
ارائه‌دهنده: كاويان‌پور آذرنگ سيداني، عمران مومني‌كلشتري و مرتضي ميرزايي‌ليما


بررسی اثر سيل برسدها و تاسيسات آبی استان‌های مازندران و گلستان
ارائه‌دهنده: سيد رضا موسوي‌مجد


ضرورت مونيتورينگ شبكه ابزاردقيق در سدها و فرآيند عملياتی نمودن آن
ارائه‌دهنده: مصطفي معصومي


شبيه‌سازی عددی رسوب‌زدايی مخزن سد سفيدرود در عمليات شاس
ارائه‌دهنده: علي خسرونژاد، كمال غضنفري، محمدعلي محمدميرزايي


بررسی كاليبراسيون مدل تحليل سد كارون 3 بر مبناي داده‌های حاصل از رفتارنگاری
ارائه‌دهنده: علي سميعي، كمال غضنفري، محمدعلي محمدميرزايي


ارزيابی عملكرد سازه‌های كنترل نشت در سد درودزن
ارائه‌دهنده: علي ترابي‌حقيقي و اردشير محمدي


شكست هيدروليكي در سدهاي خاكي مطالعه موردي سد درودزن
ارائه‌دهنده: علي ترابي‌حقيقي و علي پناه‌ايماني


بررسي مسائل و مشكلات ناشي از وجود رسوب در مخزن سد دز
ارائه‌دهنده: مصطفی نکوئیان‌فر


ارائه نتايج رفتارنگاري و رفتارسنجي سد مسجد سليمان
ارائه‌دهنده: يعقوب عرب


بررسي لاينينگ گالري‌هاي سد شهيد عباس‌پور
ارائه‌دهنده: كامبيز اميري


تحليل پايداري و بهسازي پي سنگي سد حميديه از ديدگاه مهندسي ژئوتكنيك
ارائه‌دهنده: حميدرضا زارعي


با حمایت