فایل ارائه وبينار تخصصي مجازي و برخط «مباني نوين بهسازي زمين – اصلاح خاك به‌روش تراكم / جاي‌گزيني لرزه‌اي»

به دنبال برگزاری وبينار تخصصي مجازي و برخط «مباني نوين بهسازي زمين – اصلاح خاك به‌روش تراكم / جاي‌گزيني لرزه‌اي» توسط كميته ملي سدهاي بزرگ ايران و گروه مهندسي ژئوتكنيك دانشكده مهندسي عمران، آب و محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتي در تاریخ 27 اردیبهشت 1400 – ساعت 20:00-18:00 و حضور 70 نفر، فایل ارائه و سخنرانی ارزشمند جناب آقای مهندس بهرام امینی در لینک زیر قرار گرفته است.

دریافت فایل ارائه

دبیرخانه كميته ملي سدهاي بزرگ ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.