کارگاه تخصصی

«بررسی مبانی طراحی و عملکرد سدها در مقابل زلزله»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی بهره‌برداری، نگهداری و علاج‌‌بخشی سدها

مكان: تهران – خیابان فلسطین شمالی – پلاک 517
شركت مدیریت منابع آب ایران

زمان: 17 اسفندماه 1396

گزارش رخداد زمين‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل‌ذهاب و تاثير آن بر سازه‌های آبی
ارائه‌دهنده: مهندس سعید نایب اسدالله دماوندی


روش‌های شناسایی سیستم سدهای خاکی و بتنی و استفاده از آن در تدقیق مدل عددی سد
ارائه‌دهنده: دکتر محمد داودی


بررسی عملكرد شبكه‌های شتاب‌نگاری سدهای واقع در گستره موثر به زمين‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل‌ذهاب
ارائه‌دهنده: مهندس داریوش شفیعی


عملکرد سدهای خاکی در مقابل زلزله
ارائه‌دهنده: دکتر نیما اکبری پایدار


بررسی عملکرد سدهای مخزنی در دست بهره‌برداری طی زمین‌لرزه سرپل‌ذهاب
ارائه‌دهنده: دکتر عبداله سهرابی بیدار


بررسی پاسخ ديناميك سد سنگريزه‌ای داريان به زلزله سرپل‌ذهاب
ارائه‌دهنده: مهندس داود صالحی


پارامترهای موثر در طراحی لرزه‌ای سدهای بتنی
ارائه‌دهنده: دکتر مرتضی سهرابی گیلانی


اثر زلزله سرپل‌ذهاب بر بدنه سد ازگله
ارائه‌دهنده: مهندس عباس فتحی


معرفی نسل جدید سدهای وزنی با رفتار بهتر در مقابل زلزله
ارائه‌دهنده: مهندس عباس محمدیان


با حمایت