انتشار کتاب «رودخانه‌های مشترک (اصول و تجربه‌ها)»

به اطلاع می‌رساند، نشريه شماره 120کميته ملی سدهای بزرگ ايران با عنوان «رودخانه‌های مشترک (اصول و تجربه‌ها)» به کوشش آقایان دکتر محسن براهیمی، مهندس هوشنگ غلامی و مهندس حمید رحمانی منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     آناليز، طراحي، كنترل و ايمني سدها:

بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص نقش و قابلیت مدل‌های عددی در مقابله با مشکلات سدها در طول چرخه عمر آنها (در زمینه‌های طراحی، ساخت، بهره‌برداری، نگهداری، علاج‌بخشی و غیره)؛

برگزاری کارگاه‌های معیارسنجی برای مقایسه مدل‌های عددی با یکدیگر و/ یا با روش مبنا، انتشار و توزیع نتایج؛

ارائه پیشنهادات در خصوص استفاده از روش‌های آنالیز عددی برای تخمین خطرات و محاسبه عدم قطعیت ذاتی سدها؛

بررسی و یکپارچه‌سازی رویکردهای احتمالی جدید مطابق با "آخرین پیشرفت‌های علمی" در تعیین داده‌ها و نتایج مدل‌سازی عددی؛

ارائه محورهای تحقیقاتی با هدف ایجاد مدل‌های عددی موثر و قابل اطمینان برای حل مشکلات سدها که در حال حاضر با علاج‌بخشی عددی قابل حل نیستند.

     مواد ومصالح براي سدهاي بتني:

به روزرسانی بولتن 126 در مورد سدهای بتن غلتکی؛

تهیه بولتن جدید در مورد انبساط بتن در سدها؛

تهیه بولتن جدید در مورد آب‌بندها در سدهای بتنی؛

مشارکت در تهیه بولتن ICOLD درباره برچیدن سدهای بتنی – گزینه‌هایی برای بازیافت؛

ایجاد پایگاه اطلاعاتی فعال ICOLD درباره ویژگی‌های فیزیکی سدهای بتنی؛

ایجاد پایگاه اطلاعاتی فعال ICOLD درباره گسترش سدهای بتنی؛

انتشار مقاله در خصوص ساخت سدهای بتنی پایدار در زمینه‌های بتن کم‌سیمان، ارتقا طراحی و حداقل صرف انرژی.

     سدهاي خاکی:

1. تهیه گزارش در زمینه طراحی، ساخت، بهره‌برداری، نگهداری و نوسازی سدهای خاکی؛ به ویژه بولتن‌هایی با موضوع:

الف) فرسایش داخلی سدهای موجود

ب) سدها با هسته آسفالتی (مروری بر بولتن قبلی)

ج) ژئوتکستایل، مانند ژئوفیلترها در سدها

د) کنترل آب زیرزمینی در سدها

2. تجدیدنظر و یا در صورت لزوم جمع‌آوری اطلاعات جدید برای بولتن‌های موجود.

3. انتخاب موضوعات موجود یا جدید برای مطالعه در زیر چتر سدهای خاکی و تهیه گزارش‌های متناسب آنها.

.

    جنبه‌های زیست‌محیطی:

انجام مطالعات موردی با موضوع «سازگاری سدها با محیط‌زیست» در زمینه‌هایی مانند طراحی، ساخت و بهره‌برداری که دربردارنده مزایای زیست محیطی و اجتماعی/ اقتصادی باشند.

.

    گردشگری و ایمنی عمومی اطراف سدها:

 

1. گردشگری:

تسهیل و توسعه فعالیت‌های گردشگری در منابع و تأسیسات آبی؛

شناسایی و معرفی ظرفیت‌های گردشگري و تفريحي در منابع و تأسيسات آبي و پیرامون آنها؛

اطمینان از رعايت استانداردهای کمی و کیفی و دستورالعمل‌های بهره‌برداری از منابع و تأسيسات آبی و مديريت پيامدهاي زيست‌محيطي فعالیت‌های گردشگری؛

همکاری علمی، پژوهشی و تبادل اطلاعات به منظور تولید محتوا برای فرهنگ‌سازی در بخش حفاظت و صيانت از منابع آب.

 

2. ایمنی عمومی:

مشارکت در تهیه بولتن‌های ICOLD درباره رهنمودهای ایمنی عمومی در اطراف سدها، شناخت و ارزیابی مخاطرات؛

ایجاد معیارهای مشخص در توصیف و ارائه گزارش از حوادث ایمنی عمومی؛

ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی شامل حوادث ایمنی عمومی؛ 

جمع‌آوری اطلاعات و اسناد آموزشي در مورد ایمنی عمومي در اطراف سدها.