کارگاه تخصصی

«ارزیابی وقوع سیلاب در سال‌های اخیر»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب

مكان: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پلاک 517
شركت مدیریت منابع آب ایران

زمان: 6 اسفندماه 1396

سیلاب فرصت یا تهدید
ارائه‌دهنده: مهندس معالی زعفرانی‌زاده و مهندس کاوه پناغی


چشم‌انداز الگوهای بارش و دمای کشور در دهه‌های آینده
ارائه‌دهنده: دکتر ایمان بابائیان و دکتر ابراهیم فتاحی


مستندسازی وقایع سیلاب
ارائه‌دهنده: مهندس فرهاد بنی‌زمانی لاری


ارزیابی عملکرد مستقیم و غیرمستقیم سدها در کاهش سیلاب
ارائه‌دهنده: دکتر پژمان طاهری قزوینی


ارزیابی فرم‌های اطلاعاتی سیلاب آب‌‌های منطقه‌ای
ارائه‌دهنده: مهندس محمود طالب‌بیدختی


نقش سیلاب در پدیده رسوب
ارائه‌دهنده: دکتر حسام فولادفر


فن‌‌آوری‌های نوین توسعه و ارزیابی سامانه‌های پیش‌‌بینی و هشدار سیلاب
ارائه‌دهنده: دکتر نصراله جواهری


نقش تغییر کاربری اراضی بر میزان دبی سیلاب (مطالعه موردی حوضه مادرسو)
ارائه‌دهنده: مهندس مصطفی فدایی‌فرد


با حمایت