کارگاه تخصصی

«ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی اقتصادي و مالي پروژه‌هاي سدسازي

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 21 اردیبهشت‌ماه 1396

تبيين مفهوم ارزش اقتصادي آب و ساير مفاهيم مرتبط
ارائه‌دهنده: مهندس علیرضا شاوردی


تحليلي بر جايگاه ارزش اقتصادي آب در اسناد و قوانين بالادستي
ارائه‌دهنده: مهندس علی شیرازی


مروري بر رو‌ش‌شناسي و تجربه عملي اندازه‌گيري ارزش اقتصادي آب در مصارف صنعتي
ارائه‌دهنده: دکتر مرتضی تهامی‌پور


با حمایت