گزارش بازدید از «قطعـه 1 آزادراه تهران – شمال»، شهریورماه 1398

اعضای کمیته‌های تخصصی «دیدگاه‌ها و چالش‌های جدید سدها و مخازن در قرن 21» و «مدیریت و تکنولوژی ساخت سدها»، با همکاری دبیرخانه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران در تاریخ هفتم شهریورماه سال جاری از «قطعه 1 آزادراه تهران – شمال» بازديد كردند. گزارش جزئیات این بازدید با کلیک بر روی فایل زیر قابل مشاهده می‌باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سازمان هواشناسی جهانی (WMO) و برنامه محيط زيست سازمان ملل (UNEP) در سال 1988 پانل بين دول تغيير اقليم (IPCC) با مأموريت اصلی ارزيابی ريسک تغييرات آب و هوايی تأسيس کردند. IPCC ﺑﻪ تهيه ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی تحقيقات ساير ﻣؤﺳﺴﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و تحقيقاتی ﻣﯽ‌ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه‌ﮔﺸﺎی سياست‌ﮔﺬاری ﮐـﻼن در ﺳﻄﺢ بين‌اﻟﻤﻠﻠﯽ در زمينه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﺘﻤﻞ تغيير اقليم ﺷﻮد.